Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Zgodnie z w/w ustawą inwestorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie części kosztów termomodernizacyjnych i remontowych dla budynków.

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części zaciągniętego
w banku kredytu, jeżeli z audytu energetycznego wynika , że nastąpi:

 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię
 • zmniejszenie rocznych strat energii
 • zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła
 • zmiana źródła energii na źródło odnawialne
 • Premię termomodernizacyjną przyznaje Bank BGK. Może ona stanowić do 20% kwoty zaciągniętego kredytu.


  TELEFONICZNYCH KONSULTACJI UDZIELAMY BEZPŁATNIE!

  PARAMETRY ENERGETYCZNE DECYDUJĄ O RYNKOWEJ WARTOŚCI BUDYNKU!

  WYSTAWIAMY FAKTURY VAT!