1. Zrealizowane charakterystyki energetyczne budynków jednorodzinnych

 • powierzchnia ogrzewana ok. 8 039 m2
 • kubatura ogrzewana ok. 27 825 m3

 • 2. Wybrane realizacje certyfikatów energetycznych budynków użyteczności publicznej, przemysłowych i innych:

 • powierzchnia ogrzewana ok. 65 862 m2
 • kubatura ogrzewana ok. 381 905 m3  3. Wybrane projektowane charakterystyki energetyczne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej:

 • powierzchnia ogrzewana ok. 106 611 m2
 • kubatura ogrzewana ok. 477 466 m3

 • Referencje: Archex , Apex , I-BUD , FAKTORiA, BPBP S.A.
 • Wybrane projektowane charakterystyki