Firma DANPOL oferuje usługi z zakresu:
 • świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali (dokument konieczny do odbioru budynku)
 • audytów energetycznych (niezbędnych do pozyskania premii termomodernizacyjnej)
 • projektowania charakterystyk energetycznych (wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę)
 • analiz ekologicznych i ekonomicznych różnych rozwiązań wykorzystania energii
 • projektowanie systemów kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych, pomp ciepła i chłodzenia
 • analiz i weryfikacji projektów budowlanych pod kątem budownictwa energooszczędnego i pasywnego

 • Wykonujemy usługi dla następujących rodzajów budynków:
 • budynki mieszkalne jednorodzinne
 • budynki mieszkalne wielorodzinne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki przemysłowe
 • budynki magazynowe

 • Świadczymy również usługi w zakresie:
 • pomiarów wentylacji:
 • ilości przepływu powietrza
 • prędkości przepływu powietrza
 • temperatury
 • wilgotności względnej
 • doboru wentylatorów
 • projektowania i doboru tłumików hałasu
 • pomiarów akustycznych

 • Dokładna cena za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej możliwa jest po przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu i zapoznaniu się z posiadaną dokumentacją.
  W każdym jednak przypadku zależy ona od takich czynników jak:

 • rodzaj oraz wielkość budynku,
 • stopień skomplikowania bryły budynku,
 • zakres posiadanej dokumentacji przez Zleceniodawcę,
 • wielkość zlecenia,
 • funkcjonowanie umowy o stałej współpracy,
 • terminu wykonania.

 • Finalny koszt wystawienia świadectwa określony zostanie na podstawie szczegółowych ustaleń z klientem.
  Jesteśmy otwarci na negocjacje!

  TELEFONICZNYCH KONSULTACJI UDZIELAMY BEZPŁATNIE!

  PARAMETRY ENERGETYCZNE DECYDUJĄ O RYNKOWEJ WARTOŚCI BUDYNKU!

  WYSTAWIAMY FAKTURY VAT!